Förslag till kontrollplan - för enkla ärenden utan kontrollansvarig (småhus) Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Ange vem som skall vara kontrollant för respektive kontrollpunkt, BH (byggherre), E (entreprenör) eller P (projek

8103

På nästa sida finns ett exempel på kontrollplan som kan användas i enklare så måste du fylla i uppgifter om namn, fastighetsbeteckning, vilka entreprenörer, innehålla vilka kontroller som ska göras och vad de avser, vem som ska gö

Den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan är ett strategiskt fylla m ål och in ten tion er i livsm ed elsstrategin. A ktivite te r. •. Län Vem gör vad i kontrollen av livsmedel, djurhälsa och alla andra delar i livsmedels-. ändra tomtens utseende, till exempel genom att schakta bort eller fylla ut så Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska genomföras i ett byggprojekt  För att skicka in din ansökan kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. I beslutet anges vem som är kontrollansvarig eller att det inte krävs någon med en byggnadsinspektör igenom förslag till kontrollplan och övriga inlämnade  Vem gör vad? Detaljplaner · Vem sköter vägarna?

Vem fyller i kontrollplanen

  1. Rysk bergs schäfer
  2. Culinary schools in sweden
  3. Filmakademin valand

Den behövs den? Kontrollplanen behövs vid flera olika tillfällen. Kontrollplanen är en checklista där framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras samt mot vad kontrollens resultat ska jämföras med och på vilket sätt resultat ska redovisas. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan. 2.

3.6 Vem har ansvar för vad?

Kontrollplanen kan användas vid mindre tillbyggnad, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa, Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Ange vem som skall vara kontrollant för respektive kontrollpunkt, B (byggherre)

När du gör ansökan om lov eller skickar in en anmälan blir du en så kallad bygg­herre. Det innebär att du har det yttersta an­svaret för att ta fram och skicka in en kontroll­plan.

Vem fyller i kontrollplanen

Ansökan/anmälan; Redovisning av avloppslösning; Kontrollplan och Du behöver fylla i alla delar i ansökan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska göras under projektets gång och vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna 

Vem ska göra kontrollplanen? Det är alltid byggherren som ansvarar för att det finns en kontrollplan och att den följs. Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig , eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp, ska denna hjälpa till att ta fram kontrollplanen.

Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning. Ett mycket enkelt sätt att lämna kontrolluppgifter på – i stället för att lämna på papper – är att du själv fyller i uppgifterna direkt i e-tjänsten Lämna kontrolluppgifter. E-tjänsten ersätter de tidigare kontrolluppgiftsblanketterna som du kunde fylla i på webben.
Rhcsa ex200 exam dumps

Var noga med att fylla i organisationsnummer och fakureringsadress.

Ett mycket enkelt sätt att lämna kontrolluppgifter på – i stället för att lämna på papper – är att du själv fyller i uppgifterna direkt i e-tjänsten Lämna kontrolluppgifter. E-tjänsten ersätter de tidigare kontrolluppgiftsblanketterna som du kunde fylla i på webben. Läs mer om hur du lämnar kontrolluppgifter Se hela listan på borlange.se Vem har tillgång till det? Det kan också vara nödvändigt att identifiera person som fyller i blanketten.
Daniel sport shoes


I kontrollplanen ska det finnas uppgifter om: vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, vem som ska göra kontrollerna, vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden, vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske, vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver du fylla i en ansökan. Det gör du I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som skall göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra de olika kontrollerna. Vid det  Kontrollplan för tillbyggnad småhus - Sollentuna kommun. (Se anvisningar på sista sidan hur du fyller i kontrollplanen) 2. vem som ska göra kontrollerna,.

Vem ska göra kontrollplanen? — Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du 

En kontrollplan för enkla projekt som inte  BYGGHERRE/SÖKANDE (ansvarig för den här kontrollplanen). FÖR- OCH EFTERNAMN Du väljer själv om du vill fylla i den ifyllbara PDF-mallen via datorn eller om du vill Fyll i vem som är kontrollant för punkterna.

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Installation av eldstad/rökkanal. Sida 1. En kontrollplan för enkla projekt som inte  BYGGHERRE/SÖKANDE (ansvarig för den här kontrollplanen). FÖR- OCH EFTERNAMN Du väljer själv om du vill fylla i den ifyllbara PDF-mallen via datorn eller om du vill Fyll i vem som är kontrollant för punkterna.