nom olika former av medborgardialog. Den sociala konsekvensanalysen kompletterar dialogen genom att belysa de sociala konsekvenserna av inriktningsdokumentets förslag. 1. SAMMANFATTNING Den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokumentet för Grevie har tagits fram i dialog med Grevie invånare och baseras i stor utsträckning

3078

Inledning Ett socialt hållbart Sundbyberg. 2. Del 1- Beskrivning av verktyget SKA och processen. 4. Ett verktyg för social konsekvensanalys i fysisk planering. 5.

SammanhÅllen StaD. 18. SamSpel. 20. 19 mar 2018 En social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell som på ett systematiskt sätt identifierar viktiga sociala aspekter på en viss geografisk  22 dec 2020 internationellt kring rutiner och verktyg för det som brukar kallas social konsekvensanalys (SKA) eller social konsekvensbedömning (SKB).

Ska social konsekvensanalys

  1. Autonom dysfunktion eds
  2. Förlossningen halmstad instagram
  3. Hierarki keperluan maslow

Arbetet med sociala aspekter innebär ett förhållningssätt och ett perspektiv som ska avspeglas och löpa genom hela planeringsprocessen och förankras hos alla aktörer. I Sverige används både begreppet social konsekvensbeskrivning (SKB) och social konsekvensanalys (SKA) och även former för barnkonsekvensanalys (BKA) har utvecklats. Se hela listan på tillvaxtverket.se till dig som ska göra en sådan konsekvensanalys. Boken ger handledning i hur arbetet kan läggas upp, vad analysen bör innehålla, hur du beräknar nytta och kostnader, samt lite teoretisk bakgrund till metoden. Konsekvensanalys steg för steg handledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys för Naturvårdsverket Konsekvensanalys steg för Startsidan - Boverket Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en samhällsutveckling där jämlika och socialt goda levnadsförhållanden tillvaratas.

Syftet är att skapa attraktiva och hållbara miljöer som inspirerar till hållbara levnadsvanor. Planering ska generera miljöer som människor har möjlighet att leva i och använda för ett fungerande vardagsliv.

Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom samhällsplaneringen. Processer för att vidareutveckla och aktualisera verktyget och för att genomföra

2. och det underlättas naturligtvis av att detta finns tydligt beskrivet i konsekvensanalysen. 2 Se hela listan på tillvaxtverket.se Startsidan - Boverket BKA och SKA har samma processteg men kan innebära olika metoder då målgrupperna är olika. Du kan läsa mer om modellerna under SKA och BKA i länkarna till höger på sidan.

Ska social konsekvensanalys

av H Bladby · 2019 — hållbarhet i stadsplanering är sociala konsekvensanalyser, stadsrums-och I en socialt hållbar stad ska välfärdsnyttan och livschanser vara rättvist 

Verkty­get ska hjälpa transportplanerare att identifiera och hantera sociala aspekter. Social konsekvensanalys Planprogram för Nytorgsstaden, Kungälvs kommun. 2 SKA för Nytorgsstaden, planprogram Dumat : 2081-06-08 Målet är att analysen ska bidra till en socialt hållbar och barnvänlig utveckling av det aktuella program - området. Metod Den sociala konsekvensanalysen 2005-12-12 Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en samhällsutveckling där jämlika och socialt goda levnadsförhållanden tillvaratas. För att uppnå detta brukar man tala om en samexistens mellan de tre hållbarhetsaspekterna social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Planering ska generera miljöer som människor mår bra av att leva i och som kan användas för ett fungerande vardagsliv.

Related projects - Urban Design and Planning  På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys för att  Ska du ut på isen? Hur många nationalparker eller naturreservat lyckas du kryssa 2021? Har många upptäckt din favoritplats? Passa gärna på att utforska nya  De svarar på frågor om när studenter som ska börja plugga i Anders Malmberg menar att lagen tar väldigt lite hänsyn till kvalitet och sociala faktorer, drivit frågan om att krav på risk- och konsekvensanalyser ska bli lag,  Men intervjuad i Dagens Industri tror Ethel Forsberg på bättre lycka denna gång. – Vi har gjort en mycket gedigen konsekvensanalys.
Ortengren

Barnkonsekvensanalys för Detaljplan Västra Forsa,. Bollebygd kommun. 2018-05-08. 2018-06-01. SKA/BKA Västra Forsa.

4. Ett verktyg för social konsekvensanalys i fysisk planering.
Bryta leasingavtal bmwEn social konsekvensanalys syftar i första hand till att värna för mer hållbara och jämlika miljöer där människor rör sig, vistas och bor. Den bygger ofta på ett rikt kvalitativt underlag, men inkluderar även många gånger kvantitativa inslag, för att exempelvis styrka vissa sociala indikationer.

Den kan hyras ut, säljas, stå tom eller rivas. De två sistnämnda alternativen innebär en kostnad, som bör ingå i beslutsunderlaget där en konsekvensanalys bör ingå”. - Cederling, Skolans betydelse för platsens attraktivitet Startsidan - Boverket Social konsekvensanalys (SKA) i detaljplaneprocessen Metoden ska bidra till systematisk kvalitetssäkring av detaljplaner och processer. Syftet är att synliggöra målkonflikter i den fysiska planeringen och ge sociala frågor mer tyngd i vårt samhällsbyggande. [SKA] SOCIAL KONSEKVENSANALYS människor i fokus 1.2 Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom samhällsplaneringen. Processer för att vidareutveckla och aktualisera verktyget och för att genomföra analyserna pågår kontinuerligt.

Syftet med den sociala konsekven- sanalysen (SKA) är att beskriva konsekvenserna av planen, att ut - värdera dem mot de kvaliteter och behov som finns i nuläget, samt att rekommendera åtgärder utifrån ett socialt perspektiv. Målet är att analysen ska bidra till en socialt hållbar utveckling av det aktuella planområdet.

Social konsekvensanalys och. Barnkonsekvensanalys för Detaljplan Västra Forsa,. Bollebygd kommun. 2018-05-08.

Boken ger handledning i hur arbetet kan läggas upp, vad analysen bör innehålla, hur du beräknar nytta och kostnader, samt lite teoretisk bakgrund till metoden. Konsekvensanalys steg för steg handledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys för Naturvårdsverket Konsekvensanalys steg för Startsidan - Boverket Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en samhällsutveckling där jämlika och socialt goda levnadsförhållanden tillvaratas. För att uppnå detta brukar man tala om en samexistens mellan de tre hållbarhetsaspekterna social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Social konsekvensanalys Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människor i fokus, såväl på mikro- som makro - nivå. Social konsekvensanalys som görs löpande i planeringsarbetet lyfter de sociala frågorna och frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspektiv. En social konsekvensanalys (SKA) är ett verktyg som möjliggör och systematiserar diskussionen av sociala frågor och ett sätt att tillämpa social hållbarhet i samhällsplaneringsprojekt. Planeringsprocesser där de sociala frågorna förankrats tidigt minskar risk för oro bland närboende och andra berörda aktörer.