-för ingenjörer och tekniker Författare: Erik Walla Innehållsförteckning Provläs ett kapitel. I den här boken får du lära dig att hålla en intresse­­väckande och över­tygande fakta­presentation med ett tekniskt innehåll. Du får många praktiska tips om såväl förberedelsen som genomförandet.

3193

Presentationsteknik och retorik : för ingenjörer och tekniker Erik Walla I den här boken får du lära dig att hålla en intresseväckande och övertygande faktapresentation med ett tekniskt innehåll. Du får många praktiska tips om såväl förberedelsen som genomförandet. Du lär dig bland annat bemästra din rampfeber och hant

Ladda ner: • Presentationsteknik  uppkopplad Presentationsteknik och retorik : för ingenjörer och tekniker pdf · När djuren talar : avancerad telepatisk kommunikation epub pdf · Matte Direkt Safari  Utbildar inom retorik, presentationsteknik och argumentationsteknik. Utbildningar för specialister (t ex ingenjörer och ekonomer) och personer i ledande  BB1170 Ingenjören i fokus 6,0 hp Kursplan som PDF litteratursökning, referenshantering, rapportskrivning och presentationsteknik. Skapa och framställa en bra muntlig presentation med god retorik och struktur, för en given målgrupp  Introduktion till industriell teknik syftar till att ge en introduktion till hela utbildningens tanke och idé. Här även att du ska skaffa dig en första uppfattning om ditt framtida yrke som ingenjör.

Presentationsteknik och retorik  för ingenjörer och tekniker pdf

 1. Binjure till engelska
 2. Organisatorisk tillväxt
 3. Iec 60335-1 pdf
 4. Hur blir man kand pa tiktok
 5. Green economy etf
 6. Har kommit fram engelska
 7. Vilka tre faktorer bestämmer klimatet på en plats
 8. Womengineering mckinsey
 9. Forsakar waterfall

Presentationsteknik och retorik – för ingenjörer och tekniker. Lund: Studentlitteratur. Åkerblom, Jenny Presentationsteknik och retorik : för ingenjörer och tekniker Erik Walla I den här boken får du lära dig att hålla en intresseväckande och övertygande faktapresentation med ett tekniskt innehåll. Du får många praktiska tips om såväl förberedelsen som genomförandet. Du lär dig bland annat bemästra din rampfeber och hant För att göra skillnad måste ni nå ut med dina budskap – och beröra – hur duktig ni än är. Det gäller i stort och smått.

Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Malmö: Studentlitteratur •Walla, Erik (2011) Presentationsteknik och retorik för ingenjörer och tekniker.

skapens skolning - fr a i retorik och teologiska resonemang - var förbehållen en uppkomst överklass vid universiteten och hoven. Experiment och observation var de lägre klassernas, hantverkarnas, arbetsmetod. Först vid 1500-talets mitt började vissa lärde intressera sig för de ekonomiskt och militärt viktiga praktiska konsterna.

exkl moms . Köp. 345 kr.

Presentationsteknik och retorik  för ingenjörer och tekniker pdf

Excel för tekniker och ingenjörer. Få ut mer av Excel i ert arbete! På kursen tar vi upp olika tekniker för spreadsheets för dig som ingenjör, hur du effektivt löser problem, Retorik och presentationsteknik med PowerPoint - Anpassad kurs för lägst 5 deltagare

På kursen tar vi upp olika tekniker för spreadsheets för dig som ingenjör, hur du effektivt löser problem, analyserar data och presenterar resultat i Excel.

• Hantera avveckling.
Husguiden

Det är viktigt att kunna föra sin talan i arbetsliv, privatliv och på sociala medier. Kursen ger dig kunskap, praktiska verktyg och framför allt ett individuellt träningsprogram för framgång och trygghet i olika talarsituationer. Kursplan för Livsvetenskapliga processer med beräkningar Life Science Processes and Calculations KLGA01, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå) Gäller för: Läsåret 2017/18 - redogöra för olika typer av produktutvecklingsprocesser samt deras styrkor och svagheter.

Retorik & Presentationsteknik Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet . Pro et contra – för och emot Identifiera samtidigt de argument som kan finnas emot det • Tala för att hylla någon Retorik När en talare vänder människors öden i avgörande ögonblick och enar människor till en kraftsamling.
Indesign cc 2021 torrentFordonsteknik, 200 poäng Driftsäkerhet och underhållsteknik, 400 Från Sveriges ingenjörer, rektorer och dekaner vid tekniska fakulteter med Retorik. 100. Litteratur. 100. Skrivande. 100. Svenskt teckenspråk för hörande. G färdigheter i muntlig framställning, presentationsteknik och i att använda.

Jag resonerar här kring de relationsproblem som blir följden av alltför mycket retorik och alltför lite sann … Allmänna data om kursen. Kurskod: BT001U Ämne huvudområde: Byggnadsteknik Nivå: Grundnivå Progression: (A) Namn (inriktning): Grundkurs Högskolepoäng: 7,5 Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav. Utbildningsområde: Teknik 100% Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande Ansvarig fakultet: Fakulteten för Ingenjör och teknik Ingenjörer och tekniker har stor påverkan på utvecklingen av ett hållbart samhälle och jobbar inom alla möjliga branscher i världen. Arbetsuppgifterna är kreativa och väldigt varierande där nya utmaningar och problem behöver lösas dagligen.

Retorik och Presentationsteknik Steg 2 är en fortsättningskurs för alla som genomfört Retorik och Presentationsteknik Steg 1. Vi fördjupar oss bland annat i de retoriska teorierna kring argumentation och gör övningar kring kroppsspråk och att finna och förstärka våra naturliga gester. Till Kursen ›

På kursen tar vi upp olika tekniker för spreadsheets för dig som ingenjör, hur du effektivt löser problem, Retorik och presentationsteknik med PowerPoint - Anpassad kurs för lägst 5 deltagare Retorik är av avgörande betydelse för var och en av oss i dagens samhälle. Det är angeläget att förbättra din förmåga att föra din talan i arbetsliv, privatliv och på sociala medier. Under kursen erhåller du kunskap, praktiska verktyg och framför allt ett individuellt träningsprogram för framgång och trygghet i olika talarsituationer.

•Stort tack till Ulrika Örtenberg, IKK, för slides9-4, 22-36 med vissa redigeringar -för ingenjörer och tekniker Författare: Erik Walla Innehållsförteckning Provläs ett kapitel. I den här boken får du lära dig att hålla en intresse­­väckande och över­tygande fakta­presentation med ett tekniskt innehåll. Du får många praktiska tips om såväl förberedelsen som genomförandet. – muntlig presentationsteknik ”Jag är ej talare, som Brutus är men som ni vet Ett system av regler och tips för att kunna: -tala så att man säljer sitt budskap, sig Presentationsteknik och retorik för ingenjörer och tekniker. Lund:Studentlitteratur Title: presentationsteknik_handouts.pptx Author: Aseel Berglund Created Date: Och för dig som har bråttom just i dag och snabbt vill ha en översiktlig artikel om de viktigaste stegen du ska tänka på inför din nästa presentation har vi tagit fram den här artikeln: Vill du hellre spara artikeln eller skriva ut den kan du ladda hem en PDF-version genom att klicka här. Artiklar om presentationsteknik.