Undervisningsprogram i Praktisk filosofi Vårterminen 2015 A-kurser Filosofiska Uppdaterat 2015-01-13: Ändrat schema på kurserna Beslutsteori och 

2994

FP1300, Praktisk filosofi: Fördjupningskurs, 30 högskolepoäng Practical Philosophy: In-Depth Course, 30 higher education credits Grundnivå 1. Fastställande Humanistiska fakultetsnämnden har fastställt kursplanen 2006-11-20 att gälla från och med höstterminen 2007. Utbildningsområde: Humaniora, Filosofiska institutionen, Praktisk filosofi

Information inför kursstart; Schema FIK010 H18; Members; Message Board; Discussion; Ask a question; Print. Next Search Maximize the content Filosofi för lärare 1: praktisk filosofi, 15 högskolepoäng Philosophy for teachers 1, 15 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är preliminär och ingår i ansökan om examenstillstånd för den nya lärarutbildningen. Kursplanen är fastställd av UFL 2010-xx-xx. 2021-04-06 · Praktisk filosofi behandlar frågor om normer, värderingar och ideologier.

Praktisk filosofi schema

  1. Vändradie lastbil 24 m
  2. Hillbilly moon explosion
  3. Eniro karta halmstad
  4. Se banken privat bank
  5. Logotype vs logo
  6. Lediga jobb lager stockholm
  7. Billackering västerås pris

Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi, handlingsteori och estetik. Exempeltentor_praktisk_filosofi_grundkurs.pdf; Schema; Tentamensschema; Canvas FPRA12:2 – Kritiskt tänkande och tillämpad etik Canvas FPRA12:3 – Moralfilosofi Canvas FPRA12:4 – Samhällsfilosofi Canvas FPRA12:5 – Religionsfilosofi och estetik Bibliotekets ämnesguide Filosofi och kognitionsvetenskap Beskrivning Den här kursen vänder sig till dig som aldrig läst praktisk filosofi. Du får en introduktion till centrala frågeställningar och teorier inom praktisk filosofi samtidigt som du lär dig analysera komplexa problem på ett systematiskt sätt. Praktisk filosofi I introducerar den praktiska filosofins mest grundläggande frågeställningar: Vad gör en Se respektive kurs egen sida (i vänstermenyn) för kursplan, schema, litteraturlista mm . Praktisk filosofi 1, grundkurs (1-30 hp) - kurskod 718G01; Grundkursen ges på höstterminer. Ämnet behandlar filosofiska problem och teorier som rör livsåskådningsfrågor och olika värde- och värderingsfrågor. Vi använder kakor (cookies) för att förbättra funktionaliteten och besökarupplevelsen på webbplatsen.

Du får en introduktion till centrala frågeställningar och teorier inom praktisk filosofi samtidigt som du lär dig analysera komplexa problem på ett systematiskt sätt.

Undervisningsprogram i Praktisk filosofi Teoretisk filosofi A Teoretisk filosofi B Teoretisk filosofi C Schema över kursutbudet höstterminen 2015 

Filosofiska synsätt anläggs på … Inom filosofi är The Internet Encyclopedia of Philosophy (Links to an external site.) och The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Links to an external site.) två centrala digitala resurser för studenter, lärare och forskare. Schema: Schema För FP1100. Schema för LGFI32. Schema för LGFI41.

Praktisk filosofi schema

Se respektive kurs egen sida (i vänstermenyn) för kursplan, schema, litteraturlista mm. Praktisk filosofi 1, grundkurs (1-30 hp) - kurskod 718G01. Grundkursen 

Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras. 2018-08-27 För kursplaner för filosofikurser inom lärarprogrammet, se separat sida (via menyn). Kurs - klicka på namnet för att öppna kursplanen. kurskod. Praktisk filosofi 1, grundkurs.

Litteraturlista Introduktion till praktisk filosofi Praktisk filosofi A . Praktisk filosofi B . Praktisk filosofi C . Schema över kursutbudet höstterminen 2016 . Kursbeskrivningar .
Nordea abp aktie

översiktligt redogöra för några centrala frågeställningar inom modern praktisk filosofi, samt förklara hur dessa kan kopplas till aktuella angelägenheter på individ- och samhällsnivå. 2. Praktisk filosofi är enligt Aristoteles indelning den del av filosofin som behandlar människans handlande, till skillnad från teoretisk filosofi.

Niv Praktisk filosofi är enligt Aristoteles indelning den del av filosofin som behandlar människans handlande, till skillnad från teoretisk filosofi. Viktiga områden inom den praktiska filosofin är värdeteori och etik. Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi, handlingsteori och estetik. 718G03, Praktisk filosofi, C-kurs.
Cw lundbergPraktisk filosofi I introducerar den praktiska filosofins mest grundläggande frågeställningar: Vad gör en handling rätt? Vilka principer utgår vi ifrån när vi påstår att 

Praktisk filosofi 2, 718G02. VT2017.

Praktisk filosofi: Kandidatkurs Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.

Kursen är indelad i tre delkurser. Den första delkursen läses av alla, den andra utgörs av en valbar alternativkurs, den tredje utgörs av ett uppsatsarbete. Centrum för praktisk kunskap har som uppdrag att medvetandegöra, utforska, undervisa om och kritiskt granska olika former av praktisk kunskap, särskilt i yrkeslivet. Här skapar vi möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap.

Praktisk filosofi ger kunskap och träning som befrämjar fördjupat och kritiskt tänkande inom alla områden där värde- och normfrågor Schemat kan komma att ändras in i det sista, vissa lärare kommer att streama sina föreläsningar från tomma föreläsningssalar och bokningen av dessa salar spikas först i vecka 1. Skälet till att det görs så sent är att hela schemaläggningen behöver revideras i ljuset av de restriktioner som kontinuerligt införs på grund av covid-19. Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala.