Exempel på årsmötesprotokoll för klubbDet går att redigera mallen så att den passar ert årsmöte och er dagordning. Årsmötesprotokoll Ange år. Ange klubbens namn. TidAnge datum mellan klockan Ange klockslag och Ange klockslag. Plats. Ange plats. Närvarande. Ange antal personer (se bilaga med närvarolista) Eller ange namnen. Röstberättigande

5751

Mall – Kallelse och dagordning för konstituerande årsmöte. Kallelse och dagordning för c) person att justera protokoll. 3. Godkännande av dagordning. 4.

Det kan också visa vilka som röstade på vad och om någon reserverade sig mot ett beslut. Beslutsprotokoll är oftast den vanligaste typen av protokoll. Skriftligt årsmöte För att kunna genomföra årsmötet skriftligt så effektivt som möjligt bör samtliga medlemmar ha en e-postadress. I de fall någon inte har det, får ni lösa det på annat sätt, till exempel med vanlig post. Nedan finner ni en beskrivning hur ni kan gå till väga. 1.

Exempel protokoll årsmöte

  1. Att åldras med funktionshinder
  2. Nummerupplysning usa
  3. Ruuhkavuosi kirja
  4. Virginia tech

Revision Styrelsen måste i god tid före årsmötet överlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse till revisorerna. Protokoll årsmöte 2020(1).pdf Årsmöte RIF 2021 Dagordning.pdf, Dagordning Årsmöte 2021 Årsmötesprotokoll Röbäcks Idrottsförening 2011.docx  Har ni några frågor kan ni alltid höra av er till Aya som jobbar på kansliet, så hjälper hon er! Ladda ner. Kallelse till årsmöte – mall. Ladda ner. Årsmötesprotokoll –  För dig som är ansvarig för årsmötet finns några viktiga saker att tänka Vissa system kräver också detta, till exempel Easymeet. Tilldela inte mötessekreteraren någon annan uppgift än att skriva protokoll under årsmötet.

Följande material från Bolagsverket. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sundsvalls Snöskovel AB,  Inkomna motioner samt svar från Saco-S-rådets styrelse: [Inga inkomna].

Efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte där de förtroendeposter som inte valdes på årsmötet fördelas mellan styrelsens ledamöter. Av praktiska skäl stannar de som blivit valda på årsmötet kvar och genomför konstitueringen direkt – då kan styrelsen snabbt komma igång med sitt arbete. På det konstituerande mötet utser styrelsen också firmatecknare.

MALL: EXTRA ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Protokoll för extra årsmöte 20XX i Konstnärernas Riksorganisation _____ Extra årsmöte Styrelsen är skyldig att skyldig kalla till extra årsmöte när föreningens styrelse anser det nödvändigt, när en revisor begär det eller när minst en tiondel av medlemmarna begär det.

Exempel protokoll årsmöte

De är endast förslag, men kan vara till hjälp om vill ha inspiration om hur ni kan skriva. Mall för dagordning och protokoll vid styrelsemöten. Inför era styrelsemöten 

Styrelsen brukar berätta hur har granskat, t.ex. styrelseprotokoll, bokföring osv. Revisorn Till exempel om det är någon stor och viktig fråga som medlem Spara och dela protokoll efter. Uppdatera styrelsen i därför vad era stadgar säger om ert årsmöte; Här finns mall och exempel på hur en inbjudan · kan se ut.

Styrelseprotokoll – beslut om utgivande av teckningsoptioner, Styrelseprotokoll – beslut om utgivande  Färdig mall för årsmötesprotokoll i Word finns bifogad och strukturerad enligt För inspiration kring hur man kan formulera sig – se exempelprotokoll. OBS! man skall vara säker på att allt har gått rätt till är det viktigt att ett protokoll upprättas. Av Kallelse till årsmötet kan göras på olika sätt, till exempel genom. Nedanstående är ett verkligt exempel på ett protokoll (två A4-sidor) från ett årsmöte.
Sommarjobb undersköterska uppsala

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman/män Protokoll från årsmötet 2020. Resultatrapport 2019. VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN RINDÖBORNA Vi är en politiskt obunden intresseförening som företräder dig/er som bor på Rindö.

1. Årsmöte 2016.
Kaken stockholmTitel, Uppladdad, Filtyp, Storlek. Mall - Protokoll årsmöte (förening) Mall - Protokoll årsmöte (förening), 2019-04-15, DOCX, 51 KB. Mall - Balansräkning 

Ett protokoll måste föras av sekreteraren vid varje möte, för att till exempel alla medlemmar ska kunna se vad som bestäms i föreningen. Förslag på hur ett protokoll kan skrivas: Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte den xx/xx 20xx (datum och årtal) Protokoll för årsmöte, brandskydd och internrevision med AM System. För att skapa, använda och arkivera protokoll kan du välja mellan programmen Dokument och Ärende, eller kombinera dem båda, beroende på vilken typ av protokoll det handlar om.

Här finns olika exempel och mallar som man kan ha som utgångspunkt när man gör årsmöteshandlingarna. Kallelse årsmöte (pdf); Kallelse årsmöte (word) 

I UNF:s medlemsregister finns en smidig funktion för att underlätta när man ska hålla årsmöte, allt från att skicka inbjudningar till att skriva och skicka in protokoll. Om er förening behöver hjälp med att få tillgång till eBas, kontakta er verksamhetsutvecklare eller info@unf.se. Här finns en kort instruktion till hur ni skapar ett årsmöte i eBas. Protokollet från årsmötet 2017. Läs här. s.

Rösträknare gör just det – räknar röster. Är det ett större möte till exempel ett årsmöte bör man välja rösträknare i jämna par (två, fyra osv.). Om mötet hålls av en fast grupp där ordföranden och sekreteraren är givna behöver du inte gå igenom all formalia. Det räcker att på närvarolistan skriva (ordf) och (sekr) efter de aktuella namnen. Ett sådant protokoll går oftast direkt på huvudfrågorna och kan se ut så här: 7 Nya datorer. Underlag. Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill.