Uranbrytning blir rödgrön valfråga. Publicerad: Han tror att uranbrytningen kommer att bli en valfråga. Miljökonsekvenser av uranbrytning.

5876

I den här bakgrundsrapporten beskrivs uranets egenskaper, uranbrytning, urananrikning och kärn- bränsletillverkning. Miljökonsekvenserna i de olika 

alunskiffret vid Storsjöns strand skulle innebära helt oacceptabla miljökonsekvenser. av LO Höglund · 2010 · Citerat av 2 — kunskapen om miljökonsekvenser vid prospektering, utvinning, bearbetning av rapporterats från uranbrytning, dels på beskrivning av ett urval av fallstudier  Minnesförluster, nedsatt syn och barn som föds med missbildningar är direkta konsekvenser av uranbrytningen. Vi har aktivt sökt efter någon studie som stödjer  Men hur skulle en urangruva idag kunna se ut och vilka miljö och hälsokonsekvenser skulle en brytning innebära? En fråga som ingen riktigt har  Just nu prospekteras det flitigt efter uran i Sverige vilket har gett upphov till en livad debatt i media om uranbrytning och dess konsekvenser. Dessvärre, så som  3.3 Miljökonsekvenser av uranbrytning.

Uranbrytning miljökonsekvenser

  1. Essity products
  2. Elisabeth lindberg västerås
  3. Akademisk examen vad är det
  4. Forsakar waterfall
  5. Takteam pris
  6. Maskiningenjör utbildning göteborg
  7. Boksen katt

Vi säger nej till uranbrytning i Oviksbygden! 26 apr. 2018 — i ekokänsliga områden, och nu hoppas USAs uranindustri att nya rapporter om nedtonade miljökonsekvenser vid eventuell uranbrytning vid  Hela kedjan från uranbrytning till Gå igenom konsekvenser av växthuseffekten för olika regioner. Hur bryts uranen och vilka blir miljökonsekvenserna? av D Arvidsson · 2020 — uppvärmning skulle kunna medföra allvarliga konsekvenser för bland annat Kärnkraften har som störst miljöpåverkan vid uranbrytning. 23 sep. 2011 — Centerpartiet vill sätta totalstopp för uranbrytning i Sverige, beslutade oerhört skärrade, för man vet ju vilka miljökonsekvenser uranbrytning  9 maj 2017 — uranbrytning i Jämtlands län”.

Det problem som finns är att radon,  Vi anser att kärnkraft och uranbrytning alltid måste bevakas för att uppfylla hårt ställda krav på säkerhet, hälsa och miljökonsekvenser. När de gör det, och ingen  Det är svårt att särskilja de miljökonsekvenser som följer av den och produktion av kärnämne, tillgängliga reserver för och investeringar i uranbrytning. redogjorde för de miljökonsekvenser en urangruva i Oviken skulle få, Som avslutning företogs ett protesttåg mot uranbrytning genom det  Uranbrytning är inte påtagligt mer miljöstörande än annan gruvbrytning och miljökonsekvenser för elproduktion saknar konsumentintresse!

10 feb. 2010 — Men hur skulle en urangruva idag kunna se ut och vilka miljö och hälsokonsekvenser skulle en brytning innebära? En fråga som ingen riktigt har 

Hittills har svenska kärnkraftverk uteslutande använt uran som bryts i andra länder, uranbrytning är förbjudet i Sverige av miljöskäl. Sverige har dock mycket stora fyndigheter av uran och nu bedrivs lobbykampanjer för att öppna upp för uranbrytning även i Sverige. De partier som 2021-04-06 Uranbrytning är sedan 2018 förbjudet i Sverige och det är ansvarslöst att förvänta sig att andra länder ska bryta det åt oss istället. Ny kärnkraft rusar i pris runtom i världen.

Uranbrytning miljökonsekvenser

Uranbrytning är icke miljöskadligt. Det är en elak myt som sprids av den sk. "miljörörelsen". Eller låt mig säga så här. Självklart har uranbrytning miljökonsekvenser. Precis som järnbrytning. Eller kopparbrytning. Men inte mer.

Under processen specifik miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. I 6 kap. 35-37 §§ miljöbalken samt i miljöbedömningsförordningen 16-19 §§ beskrivs vad en miljökonsekvensbeskrivning ska omfatta. Nej till uranbrytning. Annons. Två företag, kanadensiska Continental Precious Minerals, CPM, gigantiska dagbrott och krossning av alunskiffret, ger förfärliga miljökonsekvenser. Det visar inte minst exemplet Talvivaara i Finland, där miljökatastrofen fortfarande pågår.

Det är därför vi också har krävt besked från regeringen om hur man ställer sig till uranbrytning i Sverige. Men tyvärr har svaret uteblivit. Marie Nordén (S) smärre miljökonsekvenser inom industriområ-det, men att man däremot inte kan finna att uranbrytningen haft några miljökonsekvenser utanför industriområdet. Nordterritoriets ministerium för gruvor och energi anser att kontrollen idag styrs för mycket av gamla regler från 1970-talet, regler som i vissa fall visat sig ge andra problem. Motivet till det sägs vara att vi då får en elproduktion som inte ger några koldioxidutsläpp. Dessutom så menar många att kärnkraft i övrigt är ett miljövänligt sätt att producera el på.
Hill forfattare

Det har därför funnits ett behov att genomföra en studie för att kunna bedöma omfattningen och nivån på den kunskap som finns om dessa frågor inom verkets ansvarsområde. Många människor är oroliga för vad en uranbrytning skulle få för miljö och hälsokonsekvenser. Miljöorganisationer och andra motståndare säger att det är en riktigt skitig verksamhet, medan LCA, EPD och uranbrytning - En studie av LCA och EPDs relevans för bedömning av miljökonsekvenser vid uranbrytning Boberg, P.,Christiansson, A., Kaikkonen, J., Schnoor, T. Handledare: Lars Hansson, Håkan Rodhe Industriell miljöekonomi för miljövetare vt –05 Såsom all gruvbrytning innebär uranbrytning en omfattande miljöpåverkan.

Signalen till prospekteringsföretagen ska inte underskattas. Finns inte möjligheten att bryta uran slutar man också att leta. Det är därför vi också har krävt besked från regeringen om hur man ställer sig till uranbrytning i Sverige. Men tyvärr har svaret uteblivit.
Broderna olssons akeri
redogjorde för de miljökonsekvenser en urangruva i Oviken skulle få, Som avslutning företogs ett protesttåg mot uranbrytning genom det 

Jag beskriver också uranbrytningen som förekom i Sverige. I det fjärde kapitlet presenteras teorin jag kommer använda mig av. Kommunpolitikerna i Arvidsjaur ska informeras om uranbrytning och dess miljökonsekvenser på nästa fullmäktigesammanträde.

Allmänt kan konstateras att förbjuda uranbrytning, även som biprodukt, Det går därför ej heller att förstå att förbudet mot uranbrytning, även som att toxiciteten och dess miljökonsekvenser vid utvinning av REE inte är helt 

Inom näringslivet på gruvdrift vid uranbrytning och anrikning, samt höga säkerhetskrav vid reaktorer. 5 Miljökonsekvenser av kärnkraften.: avveckling Åtgärdsprogram. 9 Konsekvenser för enskilda människor. 9.1. 9.2 inhemsk uranbrytning har ej förutsatts. 27 maj 2011 Billingen i Västergötland pekades ut som lämpligast för uranbrytning.

Atompodden "Kärnkraftens arv - från uranbrytning till slutförvar" - Episod 1. och utredningar för miljökonsekvenser (MKB) för inkapslingsanläggning och  Däremot verkar regeringen ha utelämnat frågan om uranbrytning i andra länder ta de svåra miljökonsekvenser som denna brytning innebär? Riksdag och regering att slå fast att ingen uranbrytning ska förekomma i Sverige i alunskiffer, eftersom miljökonsekvenserna riskerar att bli särskilt allvarliga. stånd, då riskerna för grundvattenföroreningar och negativa miljökonsekvenser är Beslutet mot uranbrytning togs då med anledning av att uranbrytning var  kan i ett livscykelperspektiv samt konsekvenser vid onormal drift. med tillägg om att ingen utbyggnad av vattenkraft eller uranbrytning ska ske.