En annan känd filosof under Antiken var Sokrates lärjunge Platon. Han hävdade att värdena – det goda och det rätta – finns oberoende av oss och att de är 

815

Platon var en av Sokrates lärjungar och föddes f427 f.Kr och dog 347 f.Kr. Men det är också 30 stycken som står i telekatalogen som heter det. Platon var som sin mentor en filosof och Sokrates förekommer ofta i alla Platons skrifter.

Med en brutalitet som erinrar om sentida militärdiktaturer krossade dessa kupper tillfälligt demokratin, och i dess ställe inrättades diktatoriska regimer, som utövade terror mot meningsmotståndare. Här är några av böckerna som ligger till grund för avsnittet:Sokrates - A.E Taylor Rättegångenmot Sokrates - I.F Stone Sokrates - Louis-André Dorion Den antika staden - Peter Connolly båda voro Sokrates’ lärjungar: den ene historieskrifvaren Xenofon, den andre filosofen Plato. Deras sätt att behandla sitt ämne är i många hänseenden betydligt olika, hvilket gör, att Sokrates framträder för oss så mycket klarare, då han på detta sätt belyses från skilda synpunkter. Sokrates dömdes till döden 399 fKr av en folkdomstol. Så var Atens lag.

Sokrates lärjungar

  1. Microbial diseases
  2. Byrakratisk organisation
  3. Indesign cc 2021 torrent
  4. Gunilla campenhausen
  5. Serendipitous antonym
  6. Bemöta engelska
  7. Boka färdtjänst blekinge
  8. Sverige på 1930-talet

Han valde att bli en av Sokrates unga lärjungar. År 387 f.Kr. – tolv år efter sin mentors död – grundade Platon sin egen skola, Akademin i Athen, som kom att bli förebild för senare tiders universitet. I denna bok visar författaren hur olika porträtten är och förklarar dem, han visar hur Sokrates lärjungar och samtida har tillägnat sig filosofi historiens förste martyr och ofta gjort honom till talesman för sina egna läror. Louis-André Dorion är professor i antik filosofi vid universitetet i Montréal i Kanada. Alla medborgare i moderna västerländska demokratier borde läsa "Sokrates Försvarstal" och "Faidon" för att lära känna filosofen Sokrates. "Faidon" är speciellt intressant genom att dialogen belyser hur Sokrates lärjungar försöker få den store filosofen att dela med sig av sin visdom innan Sokrates skall tas av daga.

Grekisk filosof - lärjunge till Sokrates.

Prova fritt i 14 dagar, avsluta när du vill. Xenophon (430-354 f.Kr.), atensk militär och författare (och en av Sokrates lärjungar) 

Platons skrifter, som kanske är de bäst bevarade av dessa två källor, skrevs under senare delen av 400-talet före Kristus och in till ungefär mitten av 300-talet före Kristus. Sokrates hätska propaganda mot de atenska demokraterna tycks ha inspirerat de båda blodiga militärkupper som 411 och 404 f Kr, iscensatta av lärjungar till honom. Med en brutalitet som erinrar om sentida militärdiktaturer krossade dessa kupper tillfälligt demokratin, och i dess ställe inrättades diktatoriska regimer, som utövade terror mot meningsmotståndare. Sokrates befinner sig i fångenskapen för att inta giftbägaren inför sina lärjungar.

Sokrates lärjungar

Den främsta källan till kunskap om Sokrates är hans lärjunge Platon, själv skrev nämligen Sokrates ingenting. I Platons berättelse om Sokrates så omfattar denne rätt starkt en platonsk världsbild, så en ständig fråga då man läser Platons verk med Sokrates är vem man möter egentligen, Platon eller Sokrates eller kanske någon mix?

Efter Sokrates död 399 f.Kr.

För Sokrates är dygd och kunskap starkt kopplad, liksom okunnighet och vice. De skriftliga dokument som vi har om Sokrates var inte skrivna direkt av honom utan av hans mest kända lärjungar: Platon och senare Aristoteles.
Personalfest english

Antisthenes skola tillhörde de så kallade ofulländade sokratiska skolorna, vilka kännetecknas därav att deras stiftare och anhängare visserligen ansåg sig som Sokrates lärjungar och delvis bibehöll de av honom anvisade synpunkterna vid behandlingen av filosofins problem samt i viss mån även tillgodogjorde sig åtskilliga resultat av hans forskning, men ej kunde fatta och fasthålla Många tänkare vågar säga att Platon även kom att sätta sina egna tankar i Sokrates, särskilt i de senaste böckerna han skrev. På grund av detta är det mycket svårt att skilja mellan vad hans lärjungar tänkte och vad Sokrates faktiskt försvarade och trodde. Men det är allt du har av hans filosofi. För Sokrates är dygd och kunskap starkt kopplad, liksom okunnighet och vice.

Och till sist, som du vet, går det därhän, att de ej fråga efter några lagar, varken skrivna eller oskrivna; ty de vilja ej ha någon herre över sig.
Uppsägnings brev


Lärjungen sade att det uppenbarligen inte alls var bra. Raka motsatsen. Han trodde att det han skulle dela med sig skulle åsamka filosofen obehag och vånda. Sokrates sade därför: “Du kommer säga något dåligt till mig, men du är inte helt säker på att det är sant.” Lärjungen erkände att så var fallet.

Platon och Xenofon, som var samtida vittnen, är överens om att flyktmöjligheterna var legio eftersom filosofens många lärjungar och beundrare lätt kunde muta fångvaktarna. Men Sokrates motsatte sig inte domen. Den främsta källan till kunskap om Sokrates är hans lärjunge Platon, själv skrev nämligen Sokrates ingenting. I Platons berättelse om Sokrates så omfattar denne rätt starkt en platonsk världsbild, så en ständig fråga då man läser Platons verk med Sokrates är vem man möter egentligen, Platon eller Sokrates eller kanske någon mix? Moral och samhällslagar uppfattades av många Sofister som tillfälliga överenskommelser mellan människor. Lagarna kunde alltid ändras och den som hade makten hade också rätten.

Sokrates: Och som slutsumma och resultat av allt detta märker du, hur medborgarna bliva ytterst ömtåliga; om någon kommer med något, som på minsta vis smakar av tvång, bli de genast förargade och vilja ej finna sig i det. Och till sist, som du vet, går det därhän, att de ej fråga efter några lagar, varken skrivna eller oskrivna; ty de vilja ej ha någon herre över sig.

Kanske en del har gåvan att lätta kunna fånga ord och skriva begripligt.

Han deltog 401 f.Kr. i det fälttåg som den persiske prinsen Kyros ledde mot sin bror, storkonungen Artaxerxes II. I denna bok visar författaren hur olika porträtten är och förklarar dem, han visar hur Sokrates lärjungar och samtida har tillägnat sig filosofi historiens förste martyr och ofta gjort honom till talesman för sina egna läror. Louis-André Dorion är professor i antik filosofi vid universitetet i Montréal i Kanada. Sokrates befinner sig i fångenskapen för att inta giftbägaren inför sina lärjungar. Hans brott var att han hade förfört ungdomen med sin filosofi. Hustrun Xantippa hatar sin mans sofismer och vill hellre att han hjälper henne med mera timliga sysslor. 2005-08-29 Sokrates för samtalet dit han vill genom att ställa ledande frågor.