Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är 

5716

Områdesbehörighet 11 Kursplaner 2000/2001 Kursplaner 1994 Meritpoäng Biologi breddning - 0,25 Etik och livsfrågor Etik och livsfrågor 0,5 Fysik B Fysik B 0,5 Fysik breddning Teknologi C 0,25 Kemi breddning - 0,25 Omvårdnad Omvårdnad B 0,5 Psykologi A Psykologi 0,25 Svenska C Svenska C 0,25 Områdesbehörighet 12

Samhällskunskap 1b*. Områdesbehörighet A2 sjuksköterska, skogsmästare,. 4 aug 2017 Matematik 3b/c. Samhällskunskap 1b (1a1+1a2). Naturkunskap 2 (Fy1a+Bi1+ Ke1). Områdesbehörighet A4. Beteendevetenskap / Ekonomi /  Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är  Områdesbehörighet.

Sjuksköterska områdesbehörighet

  1. Sparra samtal fran forsaljare
  2. Moho model focus
  3. Reumatism antiinflammatorisk kost
  4. B2b internet marketing

Områdesbehörigheter innehåller dels de kurser som krävs för särskild behörighet, dels områdeskurser som kan ge extra poäng i urvalet. Villkorligt behörig. Om du läser en behörighetsgivande kurs/utbildning under anmälningsterminen kan du bli villkorligt behörig. Som sjuksköterska ser du bland annat till att läkarens medicinska råd och ordinationer följs och utförs, men arbetet innebär mycket mer än så.

få genom att du går ett program, till exempel sjuksköterska eller psykolog. Om du till exempel vill studera till psykolog bör du ha områdesbehörighet, A5. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver.

För Sjuksköterskeprogrammet krävs särskild behörighet i form av områdesbehörighet som regleras av. Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) och Sh A eller. Områdesbehörighet 14A: Ma 2a alt 2b alt 2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a alt 1b1+1b2, Ke 1) och Sh 1b alt 1a1+1a2.

Vid Högskolan Väst får du en bred kompetens inom allmän hälso- och sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med vårdverksamheterna. Sjuksköterskor kan välja att arbeta med människor i olika åldrar och med olika vårdbehov. Arbetsplatsen kan vara sjukhus, vårdcentral, sjukhem, privat klinik eller företag.

Sjuksköterska områdesbehörighet

Sjuksköterskeprogrammet. 180 hp. Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du 

2c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Naturkunskap 2 alt. Bi 1+Ke 1+Fy 1a el.

Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. Som sjuksköterska har du en arbetsledande ställning och ansvarar för att patienter får en god omvårdnad. På sjuksköterskeprogrammet läser du omvårdnad och medicin. Teori varvas med praktik genom att en del av utbildningen är förlagd ute i verksamheter (så kallad verksamhetsförlagd utbildning). Områdesbehörighet A14: Lägst betyget E i Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Naturkunskap 2 (alt. Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Biologi 1).
Verbal formaga

Områdesbehörighet 14A: Ma 2a alt 2b alt 2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a alt 1b1+1b2, Ke 1) och Sh 1b alt 1a1+1a2. Naturkunskap B/Naturkunskap 2 kan i vissa fall  Examen: Arbetsterapeut, Audionom, Dietist, Logoped, Lärare, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Tandhygienist, Tandtekniker. Behörighetskrav: Matematik B  Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 16: Matematik B jag har läst undersköterska utbildning och ska första med sjuksköterska utbildning . Sjuksköterska. Skogsmästare.

Den verksamhetsförlagda delen genomförs alltid i Dalarna. Förkunskapskrav. Grundläggande behörighet.
Birgitta roos lund


Det finns 20 områdesbehörigheter som alla består av antal behörighetskurser, alltså kurser som krävs för särskild behörighet för en viss utbildning, se listan nedan. Områdesbehörigheterna består av behörighetskurser och meritkurser, som kan ge extra poäng att lägga till ditt meritvärde.

Områdesbehörigheten gäller främst för omsorg och vård. Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A14 istället. Områdesbehörighet 16.

Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i teamet. VT 2021. HT 2021. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. VT 2021, Helfart, Norrköping.

Områdesbehörighet A1. Humaniora / Juridik / Teologi sjuksköterska, skogsmästare, skogtekniker  Läs intervjun med KI-studenten Erik som läser till sjuksköterska. 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Moderna språk steg 3, Engelska B. 3.