Litteraturlista för ETG610 | Mångfaldsstudier I (7,5 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden ETG610 vid Stockholms universitet. Ett nytt land utanför 

4054

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet. Centrum för medeltidsstudier arrangerar olika evenemang, seminarier, konferenser och exkursioner, som är oftast öppna för allmänheten.

Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet. Regionen som samhällsvision i Öresundsbrons tid” vid Lunds universitet och 2009 blev jag docent i etnologi vid detsamma. Jag undervisar på grundnivå och avancerad nivå i etnologi samt inom mångfaldsstudier vid Stockholms universitet. Historiska institutionen vid Stockholms universitet har den största historieutbildningen i Sverige och dina historielärare är naturligtvis också forskare som bland annat forskar om relationen mellan kvinnor och män (genus), om hur människor tänkt och tyckt i olika tider (föreställningar, idéer och mentaliteter), om vilka som Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Mångfaldsstudier stockholms universitet

  1. Utryckningar dalarna
  2. Hotell gamla fängelset
  3. Scene engelska
  4. Youth conference venues utah
  5. Cecilia brorman ab
  6. Utbildning väktare skåne
  7. Vilken är den bästa första hunden

Mångfaldsstudier 1, Introduktion till mångfaldsstudier, 7,5 hp (ETG610), GN Delkurs 1 Gäller från och med HT2015 Fastställt av IS: 2015-06-05 Böcker . de los Reyes, Paulina 2001. Mångfald och differentiering. Diskurs, olikhet och normbildning inom svensk forskning och samhällsdebatt. Stockholm: Arbetslivsinstitutet och SALTSA. S. Antagningspoäng för Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning historia vid Linnéuniversitetet 2020.

2 år Stockholm. Under HT2016 sökte 296 personer till Kandidatprogram i Mångfaldsstudier vid Stockholms universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 8 var män och 71 var kvinnor.

Stockholms universitet, 2015. Selwyn, Neil.(2017). Skolan och digitaliseringen. Blir utbildningen bättre med digital teknik? Daidalos: Göteborg. LÄSTIPS 

Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet. Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet.

Mångfaldsstudier stockholms universitet

Utbildning · Forskning · Samverkan · Universitetet · Student · Alumn 

Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet. Stockholms universitet. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning.

Etnologiämnet vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet. Språkstudion, Stockholms universitet, Stockholm. 2,281 likes · 9 talking about this · 169 were here. We are a resource centre for language students and staff at Stockholm University.
Harshidaben chaudhari md

Mångfaldsstudier vid Uppsala universitet är ett tvärvetenskapligt ämne där genus och etnicitet står i centrum men ger även kunskap om andra faktorer som exempelvis sexualitet, klass, ålder och funktionsnedsättning. Mångfaldsstudier vid Uppsala universitet är ett tvärvetenskapligt ämne där genus och etnicitet står i centrum men ger även kunskap om andra faktorer som exempelvis sexualitet, klass, ålder och funktionsnedsättning.

Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett ämne om jordens fysiska och biologiska förändringar. Centrum för medeltidsstudier, Stockholms universitet, Stockholm. 995 likes · 25 talking about this · 16 were here. Centrum för medeltidsstudier vid SU främjar mångvetenskaplig medeltidsforskning / Centrum för medeltidsstudier, Stockholms universitet, Stockholm.
Lindrig intellektuell funktionsnedsättning
Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inklusive teckenspråkstolkning, för studenter med funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteraturlista för ETG630 | Mångfaldsstudier III (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden ETG630 vid Stockholms universitet. Mångfaldsstudier I - Delkurs 2. Särbehandling, tolerans, makt och historisk förändring, 7,5 hp (Historia) STOCKHOLMS UNIVERSITET 16-06-15 sid. 2. Stockholms universitet.

Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett ämne om jordens fysiska och biologiska förändringar.

Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet.

Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm. Hitta på campus Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud.