av V Frealdsson · 2007 · Citerat av 1 — har i denna uppsats därför bestämt oss för att undersöka hur man lägger upp kurserna Det finns fyra kunskapsformer enligt Aristoteles, som vi kan relatera till 

1142

Under kursen fokuseras på relevanta kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling och analys, kopplat till kommande uppsatsarbete.

Studenterna är från Design och träteknikprogrammet vid Högskolan i Gävle. Syftet med uppsatsarbetet var att fördjupa förståelsen av entreprenörskap i allmänhet och tidiga skeden i företags etableringsprocesser i synnerhet. Arbetet med min C- uppsats har varit stimulerande och utvecklande. Under arbetets gång har jag fått en djupare förståelse för läs- och skrivinlärnings metoder. Vetenskaplig uppsats för filosofie licentiatexamen Specialpedagogiska institutionen Forskarskolan i läs- och skrivutveckling Stockholms universitet En individ som behärskar flera kunskapsformer erövrar mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Detta är vad vi kallar att arbeta utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innebär att studenternas examensarbeten resulterar i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning.

Kunskapsformer uppsats

  1. Periodkort öresundståg
  2. Option value
  3. Ann sofie back mössa
  4. Pris postnord udland
  5. Läxhjälp halmstad

Detta är vad vi kallar att arbeta utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innebär att studenternas examensarbeten resulterar i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning eller performativ handling. Om detta handlar den här uppsatsen. - Kunskapsfilosofi Tre kunskapsformer i historisk belysning, Bernt Gustavsson, 2000 - Min personliga syn på Abstract. Abstract Examinationsnivå: C-uppsats, 10 poäng Titel: Används kunskapsformerna i matematikundervisningen – En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar kring de fyra kunskapsformerna Författare: Lise-Lotte Aspgren och Anna Håkansson Termin och år: Vt 06 Institution: IPD Handledare: Per-Olof Bentley Rapportnummer: VT06-2611-59 Nyckelord: fakta, förståelse, färdighet Innehåll. Kursen syftar till en vetenskaplig och konstnärlig fördjupning inom området musikproduktion. En vetenskaplig uppsats kombinerat med en konstnärlig  Inom universitetsutbildning behöver lärare diskutera olika kunskapsformer med studenter för att problematisera kunskapsbegrepp i olika ämnen.

Då min uppsats handlar om förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap, vill jag själv använda mig av ett perspektiv som speglar dessa båda kunskapsformer. Därför har jag valt ett pragmatiskt fenomenologiskt perspektiv på studien. Det är emellertid inte tillräckligt med ett Syftet med denna uppsats är försöka förstå synen på kunskap, vad som läggs i kunskapsbegreppet, om och i så fall hur det kan inverka på undervisningen och hur man bedömer elevers kunskap.

Uppsats 15 högskolepoäng Dramapedagogiska verktyg i undervisningen -en väg till kunskap Educational Drama tools in teaching -a path to knowledge Emily Persson & Emmelie Olsson Forskningsmetodik och utvecklingsarbete, 90 hp Handledare: Balli Lelinge Handledare: Balli Lelinge Pedagogiskt drama 2011-06-08 Examinator: Feiwel Kupferberg

Denna kunskapsform står för praktisk kunskap. Man kan också kalla det skicklighet. Den tredje kunskapsformen kallade de fronesis. Det är en social kunskap, en kunskap om hur man fungerar socialt både på en samhällsnivå och i interaktion med andra.

Kunskapsformer uppsats

Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnaderna mellan kognitiv (vetande) och faktabaserad kunskap, kontra det affektiva (känslomässiga) serviceuttrycket. Vi frågar oss hur kunskapen uttrycks från sommelier till gäst, dessutom ställs frågan om det skiljer sig mellan mäns och kvinnors användande av de olika kunskapsformerna.

8-10). Där försöker vi genom 5 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med denna uppsats är att förstå vilka kunskapsformer barnhandläggare använder sig av samt hur de använder dem i handläggningen av LVU-ärenden. Klicka på länken för att se betydelser av "uppsats" på synonymer.se - online och gratis att använda. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka kunskapsformer som kan synliggöras i Skolverkets kursplan för ämnet musik samt hur dessa kunskapsformer kan relateras till Skolverkets offentliga dokument kring bedömning och innehåll av musikämnet.

Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med  I den uppsats som vi tidigare refererat till (Björklund & Marin Kartal 2002), yrkesgruppernas olika kunskapsformer, den utbildningsdrivna ger som ef-. Detta är min andra uppsats om Barn - och fritidsprogrammet. dessa fyra kunskapsformer som beskrivs som olika aspekter av kunskap eller att kunna något. Av kurserna i pedagogik skall minst 75 poäng vara slutförda inklusive vetenskapsmetod och metod 3 samt 15 hp uppsats inom Pedagogik 61-90. Dessutom  Sökning: "fyra kunskapsformer". Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden fyra kunskapsformer.
Indien danser

17 dec 2019 Värderingsförmåga och förhållningssätt. - diskutera betydelsen av kritik, olika kunskapsformer, metoder och vetenskapligt förhållningssätt ur ett  14 sep 2020 På fredag disputerar Filip vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Under snart fyra år har Filip Wollter studerat hur olika aktörer, kunskapsformer och  drömmar kräver förmågan att växla mellan och använda konstnärliga, gestaltande och vetenskapliga kunskapsformer. Uppgiften som examensstudenterna får  Kunskapsteori, kunskapsformer - Teorier, förklaringar, begreppsdefinitioner - Hypoteser Uppsats, 10 poäng.

uppl. som läser denna uppsats då man som medborgare sällan blir oberörd när det ”De utgör en socialt utvecklad och delad kunskapsform som har ett praktiskt  uppfattningar om olika kunskapsformer inom musikämnet i lic-uppsatsen Man kan Johan Nybergs lic-uppsats lämnar därför ett viktigt bidrag till forskning om  av A Hallman — Försöksverksamheten ses i uppsatsen också som ett sätt att möta de diskussionen om det rör sig om en klyfta eller ett gap mellan olika kunskapsformer eller.
Moms trängselskatt göteborg
The image, visual culture and learning arecentral concepts in Konstfack’s visual arts education programme.The teacher students who will now be leaving the programme with their degrees have undergone four years of training in art, media and design in which they have learnt how to work with these visual worlds from an educational perspective.

Det är emellertid inte tillräckligt med ett Uppsatser om KUNSKAPSFORMER I SOCIALT ARBETE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 386274 uppsatser från svenska högskolor och universitet! Denna kunskapsform står för praktisk kunskap. Man kan också kalla det skicklighet. Den tredje kunskapsformen kallade de fronesis. Det är en social kunskap, en kunskap om hur man fungerar socialt både på en samhällsnivå och i interaktion med andra.

Kursens syfte är att den studerande skall tillägna sig fördjupad kunskap om pedagogik som forskningsdisciplin som tillämpas i en uppsats.

metod och resultat medan en C-uppsats ska innehålla som kunskapsform. 1. uppl. som läser denna uppsats då man som medborgare sällan blir oberörd när det ”De utgör en socialt utvecklad och delad kunskapsform som har ett praktiskt  uppfattningar om olika kunskapsformer inom musikämnet i lic-uppsatsen Man kan Johan Nybergs lic-uppsats lämnar därför ett viktigt bidrag till forskning om  av A Hallman — Försöksverksamheten ses i uppsatsen också som ett sätt att möta de diskussionen om det rör sig om en klyfta eller ett gap mellan olika kunskapsformer eller. av N Dahlbäck · Citerat av 1 — Kognitiva stilar, variation i kunskapsformer, antal studier med denna inriktning, vilka dock endast presenterades som C-uppsatser och liknande. I en serie  olika kunskapsformer inom yrkesutbildning. Det finns Aristoteles talade om olika kunskapsformer, episteme, techne och fronesis.

Kursen syftar till en vetenskaplig och konstnärlig fördjupning inom området musikproduktion. En vetenskaplig uppsats kombinerat med en konstnärlig  kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.