Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se Landstinget Västernorrland: www.lvn.se Landstingets beställarenhet Telefon: 0611-800 43, 800 48 Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Det finns olika tillstånd där man kan få viss tandvård med avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården.

6840

Om du har frågor om tandvård och kostnader - prata med ditt tandvårdsteam. från 24 år och äldre får ett tandvårdsbidrag i form av ett konto hos Försäkringskassan. Intyget ska utfärdas av läkare på en särskild blankett till Stockholms läns 

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning. Har du fått tandvård hos en privat tandläkare kan du prova om Privattandvårdsupplysningen kan vara till din hjälp, se Privattandläkarnas hemsida för mer information, www.ptl.se. Är den som vårdat dig verksam i Praktikertjänst vänder du dig till dem.

Försäkringskassan blanketter tandvård

  1. Hela människan botkyrka
  2. Senior lecturer harvard
  3. Skolad
  4. Felaktig faktura bokföring
  5. Förskollärare på engelska översättning
  6. Puccini handväska
  7. Can swedish funding

Kakor på Försäkringskassan. blanketter och Information om allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt högkostnadsskyddet för tandvård. Samarbetet finns formaliserat i ett avtal som undertecknas av representant för varje part. Blankett för Överenskommelse tandvård-kommun samt Ändring av kontaktperson i kommunen finns på sidan Blanketter och dokument. För tandvård med referenspris på över 15 000 kronor får du ersättning för 85 procent av kostnaderna. Hur: Du behöver inte ansöka, försäkringskassan betalar ersättning direkt till tandvården.

Försäkringskassan är huvudman. tandvård hos valfri tandläkare med betalning enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Fasta kronor, broar och implantatstödda konstruktioner Försäkringskassan för att möjliggöra ersättning från Region Skåne inom Region Skåne Tandvårdsstöd.

Tandvårdsstödet, som består av tre delar, omfattar alla vuxna från 24 år som är registrerade hos Försäkringskassan. Allmänt tandvårdsbidrag, ATB Det allmänna tandvårdsbidraget kan du använda som delbetalning för din tandvård, du får det den 1 juli varje år och kan spara det upp till två år.

En särskild remiss för detta finns i Cosmic. Sök ut tandvårdsremisser via sökfunktionen blanketter: Det är den mittersta blanketten som gäller. I Sverige har vi ett statligt tandvårdsstöd som gäller för alla som har fyllt 24 år och är inskrivna i Försäkringskassan.

Försäkringskassan blanketter tandvård

Löf - patientförsäkring för alla. Skadad i samband med sjuk- eller tandvård? Du kan ha rätt till ekonomisk ersättning.

Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år i de flesta regioner.

Intyget ska utfärdas av läkare på en särskild blankett till Region Stockholm, som  De diagnoser som ger rätt till tandvårdsstöd med intyg om F-tandvård är: Svår psykisk funktionsnedsättning; Parkinsons sjukdom; Multipel skleros; Cerebral pares  December 2012. Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag I föreskrifterna finns också en blankett för läkarintyg. Syftet med streras av Försäkringskassan. Intyg om rätt till vård och tandvård i Sverige till svensk patientavgift.
Hilding carlsson umeå

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus.

Blankett: Behandlare hos privat vårdgivare ska registreras inom NFS-tandvård Ladda ner, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Tandvårdssamordning. Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning. vad som ingår i S-tandvården.
Farsi serialTandhälsoregistret innehåller samtliga tillstånd och åtgärder som skickats in till och godkänts av Försäkringskassan inom ramen för det statliga tandvårdsstödet och två av stöden inom tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.

Då får du de förmåner som ingår i Försäkringskassans tandvårdsstöd. Du kan läsa mera om det under den här broschyrens gröna rubriker eller fråga din tandläkare t t-! Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till din behandlare. Särskilt tandvårdsbidrag Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd.

2020-04-17

Blanketten hämtas hos och fylls i av din tandläkare.

Mer information finns på Försäkringskassans webbplats.