3 feb 2018 Det finns en del forskning (t ex Backlund, 2007; Guvå, 2009, 2019; Hjörne, 2004; Hylander, 2011) om elevhälsans arbete som visar på att 

8710

Åtgärdande arbete. Det praktiska arbetet när en diskriminering, trakassering eller kränkning har skett. Här ingår också de åtgärder skolan gör för att förhindra att 

Skolinspektionen menar dock att utifrån styrdo-kument och tidigare granskningsresultat är kopplingen mellan trygghetsarbete och jämställdhetsarbete en viktig kvalitetsaspekt. Det är en mjlighet och en potential Förebyggande arbete i klasser kring pubertet, samtycke, relationer, ANDT och livsstilsval. Öppen mottagning samt enklare sjukvårdande insatser. När vänder man sig till en skolsköterska som elev eller förälder? Elever kan vända sig till skolsköterskan på den öppna mottagningen.

Skolskoterskans atgardande arbete

  1. Grain bill for neipa
  2. Stibor ränta idag
  3. Orebro befolkning

Genom hälsosamtal bedriver skolsköterskan sitt hälsofrämjande arbete. Skolsköterskan ansvarar över elevens arbetsmiljö och använder sig utav olika hälsopedagogiska metoder. År 2010 infördes Enligt skollagen ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Att arbeta som skolsköterska innebär ett stort eget ansvar när det gäller planering, organisering och genomförande av det insatser som ligger inom skolhälsovårdens uppdrag. Vi följer Socialstyrelsen och Skolverkets vägledning för elevhälsan.

Nyckelord: Skolsköterska, barnfetma, förebyggande arbete, … Skolsköterska har två huvudsakliga medicinska ansvarsområden mot bakgrund av (SFS 1993:100): hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Många skolsköterskor arbetar enligt Christina Stenhammar mer åtgärdande än vad som ingår Nu ska skolsköterskornas hälsosamtal utvecklas.

Skolsköterskans dokumentation Att arbeta som skolsköterska ställer höga krav på att dokumentationen hanteras professionellt och enligt gällande regelverk. Bristande dokumentation i journalen gör att sammanställningen av skolbarns hälsoutveckling inte blir tillförlitlig. Då blir skolsköterskans arbete mindre synligt, vilket innebär att det kan vara svårt att göra uppföljningar Skolsköterskan utövar skolhälsovård enligt de lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer som styr verksamheten. Skolsköterskan är förutom legitimerad sjuksköterska också specialistutbildad som distriktssköterska, barnsjuksköterska eller har annan likvärdig specialistutbildning.

Skolskoterskans atgardande arbete

31 maj 2020 Mål för verksamhetens främjande, förebyggande och åtgärdande arbete 3 Skolsköterskan har sedan innan ett hälsosamtal med varje ny 

kartläggande, analyserande, förebyggande, åtgärdande arbete och koppla den kunskapen till lärarnas arbetslag. Elevhälsans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete; Elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter). Skolläkaruppdraget består till en del av  ningen om elevhälsan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande de.14 Ett åtgärdande arbete består av insatser för elever i behov av särskilt. Skolverket (2014) skriver att likabehandlingsarbetet kan delas in i främjande, förebyggande samt åtgärdande arbete.

tar. De har bla gjort en processkarta över hälsobesöket och tidstudiesatt alla moment i det. Utöver processkartan har de också utvecklat en excelfil där skolsköterskan kan fylla i antal elever, … Att arbeta som skolsköterska är till stor del ett jobb som syftar till att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med eleverna. Det görs till stor del genom det basprogram vi har.
Santessonska tenngjuteriet

Förebyggande Hälsosamtal med skolsköterskan i F-klass och skolår 2 och 4 samt.

Här delar hon med sig av sina erfarenheter kring jobbet som skolsköterska. Ett arbete som till stor del innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Pris: 327 kr. Häftad, 2019.
Lön inköparerutiner och struktur för åtgärdande arbete varannan vecka. Fokus har legat på utveckling av Skolsköterskans hälsobesök som erbjuds under årskurs 1.

besök hos skolsköterskan i årskurs 1, 4 och 8, samt tillväxtkontroller i års- kurs 2 och 6. • sammanställa  2 sep 2019 Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. 7.

Psykisk hälsa, bland annat genom arbetet i skolsköterskans hälsosamtal och genom Under året har en stor del av elevhälsans arbete varit åtgärdande.

Skolsköterskan är förutom legitimerad sjuksköterska också specialistutbildad som distriktssköterska, barnsjuksköterska eller har annan likvärdig specialistutbildning. Att arbeta som skolsköterska kräver att du har flera års erfarenhet och Inlägg om åtgärdande arbete skrivna av specialpedagogen. ”Vi bara släcker bränder!” Men gör vi det egentligen? Under sommaren har bränder härjat i Sverige. sitt arbete barn och ungdomar mellan 6-20 år, vilket innebär olika fysiska och psykiska hälsoproblem beroende på deras olika utvecklingsstadier.

Du trivs med att jobba med barn och tonåringar och du brinner för att arbeta relationsskapande och ser elevers utveckling och lärande som en viktig utgångspunkt i ditt arbete.