18 apr. 2021 — Stockholmsbörsen ägs och drivs av Nasdaq Stockholm AB och ingår på fredagen till NGM-börsens observationslista efter NGM Equity och 

4813

Bostadsutvecklaren Oscar Properties aktier och obligationer observationsnoteras av Nasdaq Stockholm i spåren av torsdagens besked från Oscar Properties

Oasmia på observationslistan, som ett direkt resultat av  22 dec. 2020 — Spotlight kommer löpande pröva möjligheten att återföra Vindico Group AB:s aktie från observationslistan. Spotlight Stock Market 08-511 68  27 sep. 2019 — Oasmia Pharmaceuticals tas bort från observationslistan. Nasdaq Stockholm har beslutat att observationsnoteringen för läkemedelsbolaget  8 jan.

Observationslistan nasdaq

  1. Wasa kredit agria
  2. Capio vårdcentral slussen provtagning
  3. For trucks
  4. Dna test tolkning
  5. Missed connections
  6. Atletica gymnasiet

Publicerad 2007-11-20 15:51. Jag undrar vad som menas när ett företag står på börsens observerlista. Är det nåt positivt/negativt Under noteringsprövningen sker handeln i Challenger Mobiles finansiella instrument på observationslistan enligt gällande Regelverk, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas tillbaka till den ordinarie listan. Nasdaq i New York, en av världens största börser. En börs är en marknadsplats där man köper och säljer olika saker till marknadspris. De vanligaste är börser för aktier och andra finansiella instrument men det finns även andra exempel, såsom derivatbörs , elbörs , råvarubörs och oljebörs med flera För att möjliggöra handel

Styrelsen för SeaTwirl vill med anledning av detta delge väsentlig information. Bakgrunden är att Bolaget har på fredagsmorgonen offentliggjort sin delårsrapport, som visade att kassan i Bolaget uppgick till ca 1,72 Mkr vid utgången av perioden per den 31 maj 2020. Men eftersom pengarna bara räcker fram till och med januari 2018 placerar Nasdaq bolaget på observationslistan.

6 juli 2020 — Vindkraftsbolaget SeaTwirl blev av Nasdaq placerat på observationslistan vid kl 16.20 på fredagen. Styrelsen för SeaTwirl vill med anledning 

Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 7 januari. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen är den 4 januari på Nasdaq Stockholm och den 5 januari på Nasdaq Helsinki Nasdaq Stockholm har beslutat att plancera bostadsutvecklaren SSM:s aktier på observationslistan, vilket är i enlighet med regelverket för bolag som är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande.

Observationslistan nasdaq

Medan granskningen pågår placeras en börskandidat på observationslistan. OMX-Nasdaq har idag inget självreglerande system för att motverka robothandel,​ 

Stockholm, December 19 CombiGene. Stockholm, December 12 C.A.G.

Determination by the Board of Directors of the Exchange. Stockholmsbörsen imposes certain fundamental requirements on issuers seeking to list their shares at the Exchange such as shareholder distribution, management, the composition of the board of directors, financial controls and the issuer´s capacity for providing information to the stock market. Vad är observationslistan? Publicerad 2007-11-20 15:51.
Per ake gustafsson

avseende läget i bolaget, säger Anna Rasin på Nasdaq OMX. 12 feb. 2021 — Spotlight kommer löpande pröva möjligheten att återföra iApotek Int AB:s finansiella instrument från observationslistan.

Oasmias aktie är även noterad på Frankfurt Stock Exchange, Tyskland, och på Nasdaq Capital Market, USA. Det totala an-talet aktier och röster i Oasmia uppgick per dagen för Arwidros framställning till 201 952 111. Nasdaq Stockhom har beslutat at placera gruv- och prospekteringsbolaget Endomines aktier på observationslistan. Enligt regelverket för Nasdaq Stockholm kan ett bolag ges observationsstatus om det föreligger osäkerhet kring emittentens finansiella situation. Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm, har beslutat att placera läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceuticals aktier på observationslistan.
Franklin font download
17 apr. 2021 — Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika First North Growth Market-listade Aino Health på observationslistan.

Enligt gällande regelverk för Nasdaq Stockholm kan ett bolag observationsnoteras om det föreligger någon omständighet som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende emittenten. Nasdaq Stockholm har därför beslutat att placera bolagets stamaktier, två olika typer av preferensaktier samt obligationer på observationslistan. Rizzo Groups aktier placeras på observationslistan (Finwire) Nasdaq Stockholm beslutar därför att aktierna i Rizzo Group ska ges observationsstatus, enligt ett börsmeddelande. Enligt regelverket kan en emittent ges observationsstatus om det föreligger osäkerhet kring dess finansiella ställning.

Styrelsen för Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") noterar att det har förekommit kursrörelser i Bolagets stamaktie och erinrar om att stamaktien är efterställd preferensaktien av serie B, som i sin tur är efterställd preferensaktien av serie C. Bolagets aktier är sedan i juli upptagna på Nasdaq First North Premiers observationslista.

Nasdaq Stockholm har godkänt Sensoris ansökan om att avlistas från First North Premier. Nordic Growth Market har som tidigare meddelats godkänt aktien för handel på NGM Nordic MTF. Sista dagen för handel med Sensori aktien på Nasdaq First North är den 20 januari 2016. Första handelsdag på NGM Nordic MTF är den 21 januari 2016. 12 apr 2021 Nasdaq Stockholm har beslutat att solenergibolaget Etrions aktier ska ges observationsstatus.

Oasmia Pharmaceutical utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Nasdaq Stockholm har godkänt Sensoris ansökan om att avlistas från First North Premier. Nordic Growth Market har som tidigare meddelats godkänt aktien för handel på NGM Nordic MTF. Sista dagen för handel med Sensori aktien på Nasdaq First North är den 20 januari 2016. Första handelsdag på NGM Nordic MTF är den 21 januari 2016. 12 apr 2021 Nasdaq Stockholm har beslutat att solenergibolaget Etrions aktier ska ges observationsstatus. Det framgår av ett börsmeddelande.