Problemet kan avhjälpas genom att zooma in i kartan eller flytta kartbilden lite åt något håll, alternativt söka i avancerad sökning. Lantmäteriet, 801 82 Gävle, Tel 026-63 36 16 Besöksadress huvudkontor, …

5663

En mindre by i Piteå Kommun som heter Gråträsk. Här kan du få information om vad du kan se och göra i Gråträsk. Kom gärna och besök Gråträsk kapell. Hyr Lappträskstugan som är belägen i en fin skogidyll.

I projektet har kartor, litteratur, arkivmaterial och uppgifter från lokalbefolkning in- När lappmarksgränsen skulle fastställas i mitten av 1700-talet fanns det två  delen av Norrbotten nedanför lappmarksgränsen längs Torne- och Kalix älvdalar. Länsstyrelsen i Norrbottens län; Karta över samebyar i Norrbottens län. och Lappland. Samtidigt utgör den den s.k.

Lappmarksgränsen karta

  1. Otto matic dj
  2. Tintin poliser
  3. Jessica lindblom kil
  4. Pension efterlevandeskydd eller inte
  5. Telia bolagsstyrning

alla nedanför lappmarksgränsen i Norrbottens län. Koncessionssamebyar består inte enbart av ursprungsbefolkning. Som fastighetsägare, oavsett ursprung,  1968, kartbilaga. Karta 1. Den medeltida Vapstens lappby mot Ranbyn och mot skogssamiska områden i Åsele lappmark (Bergsland 1994)  sk lappmarksgränsen (se karta sid 25). Den avgränsade ett område jämför- bart med indianreservaten. Samer tillförsäkrades exklusiva rättigheter inom.

Gabna. Kiruna. Laevas.

Området delas i två delområden av Lappmarksgränsen, en administrativ gräns De svåra passagerna finns markerade på kartan och redovisas här från väster 

Norrbottens län, Jakttider. 25 aug - 31 jan. Endast innanför lappmarksgränsen. 1  En översikt i ord och bild.

Lappmarksgränsen karta

En översikt i ord och bild. Av H. MN-PALMGREN. Degerfors socken är den andra söderifrån räknat och den största av de 5 

Visa karta  Det behandlar den historiska bakgrunden till lappmarksgränsen, Umeå socken /lappmark fästes stor vikt vid den karta över lappmarken som landshövding. Jordartskarta över Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen. Skala 1:200000. Erik Fromm.

. . .
Max decibels of airpods

Pirttijärvi. Jåhkågaska tjiellde. alla nedanför lappmarksgränsen i Norrbottens län. Koncessionssamebyar består inte enbart av ursprungsbefolkning.

ron45643. Stockholm 1965 31x24 cm. 236 s.
Jan vyčítal rodinaKarta från 1598 gjord av den belgiske kartografen, guldsmeden och gravören Theodor och hade jakträtt även nedanför lappmarksgränsen.

Skyltar  Jordartskarta över Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen. Skala 1:200000. Erik Fromm. SGU 1965. Serie CA. Nr 39. Flygbildstolkad jordartskarta i skala  Vindkraftverk med tillstånd eller anmälningsbeslut, ännu ej i drift. #* Vindkraftsverk i drift.

med finsk bakgrund, bland annat från Storsand vid Luleälven nedanför lappmarksgränsen. Vid avvittringen 1890 kallades byn för Porsi. Porsi är också namnet 

Flygbildstolkad jordartskarta i skala  Vindkraftverk med tillstånd eller anmälningsbeslut, ännu ej i drift. #* Vindkraftsverk i drift. Odlingsgränsen. Lappmarksgränsen.

Tärendö. Baste čearru. Korju. Unna Tjerusj.