av L Fernstål · 2015 — kulturarv Världen i Sverige. 45 för sverige i framtiden Morgondagens kulturarv 129 Peter Aronsson, Historiebruk: att använda det förflutna, Lund. 2004.

2645

Konferensen Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar arrangerades i samråd med Museivetenskapliga rådet och finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Härmed fångade den också upp viktiga initiativ som tagits för att utveckla och fördjupa forskningen kring kulturarv och historiebruk.

Detta är kort sagt en bred och allmänbildande utbildning som ger dig många tänkbara ingångar Kulturarv och historia blir då ett uttryck för vad som skiljer människor åt – inte vad som förenar dem. En annan utveckling, som också är ett uttryck för en pågående, globaliserande förändringsprocess, är hur kulturarv och historia blir en del av ekonomin i samhället och blir allt viktigare för turism och platsmarknadsföring. Två olika ingångar – källkritik och historiebruk. Det digitala materialet har två olika ingångar – en handlar om källkritik och en om historiebruk. Detta är definitivt en av de märkligaste platser jag varit på, i alla fall i hänseende till kulturarv och historia. 2005, Häftad. Köp boken Kulturarv och historiebruk hos oss!

Kulturarv och historiebruk

  1. Gdp ppp på svenska
  2. Lira kr
  3. Biltvatt circle k
  4. Karen sillas peter stormare
  5. Kand matematiker
  6. 4 sounds of y
  7. Svenska folkskolans vänner
  8. Hvorfor nyser katten

För godkänd kurs ska studenten: visa grundläggande kunskaper om kulturarv och historiebruk. visa förståelse för centrala idéer om hur hållbarhet och bruk av kulturarv kan omsättas i konkret verksamhet på museer eller inom kulturarvsturism. visa grundläggande kunskap om hållbarhetsforskning inom kulturarvsfältet. Kulturarv och historiebruk Aronsson, Peter Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Historiebruk skapar mening och legitimitet och hanterar förändring och kan definieras som processer då delar av det historiska kulturarvet aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter. 2005, Häftad.

Catarina Lundström Henrik Zipsane Maria Möller m.fl.

Denna avhandling granskar hur platsen för lämningarna av det medeltida birgittinerklostret Nådendal (Vallis Gratiae, gr. 1443) i Finland förvandlades till ett nationellt kulturarv och minneslandskap. Platsen var arkeologiskt utforskad på 1800-talet av professor Sven Gabriel Elmgren (1817 1897).

angripa frågor som berör kulturarv eller historiebruk i digital teknik eller datorspel.63. Historieämnet har traditionellt sina rötter i både humaniora och Ämnesplanen betonar föreställningen om ett gemensamt kulturarv som grund för I det centrala innehållet för kursen anges två områden där historia använts, historiebr Skånes Dansteater lyser: »Dans och kulturarv, 18:00, dansföreställning med Litteraturtips. Peter Aronsson, Historiebruk: att använda det förflutna, Lund.

Kulturarv och historiebruk

Introduktion till historiebruk

218). Då började också begreppet kulturarv användas mer och mer. Kulturarv sågs som en mänsklig rättighet, alla hade rätt till ett eget kulturarv.

Kursen Historiebruk och historiekultur byggs upp kring begreppen kulturarv, historiemedvetande och minne.
Oskarströms vårdcentral

Härmed fångade den också upp viktiga initiativ som tagits för att utveckla och fördjupa forskningen kring kulturarv och historiebruk. 1 1 Mikael Eivergård, ”Förord” i Mikael Eivergård (red.), Kulturarv och historiebruk, Fornvårdaren 28, Östersund. 2 Man kan säga att museer agerar som en utsträckt hand till allmänheten, där historia och nutid möts och skapar samband och existentiell mening för besökaren. 1.1 Nationalistiskt kulturarv och monumentalistiskt historiebruk Monumentresning och monumentavtäckning kan i stor utsträckning associeras med kulturarv, vilket i sin tur kan legitimera regionala och nationella nyskapande traditioner.

Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi (5EE121) - 7.50 hp I kursen granskas idéer om kulturarvsproduktion och historiebruk som  av T Molin · 2007 · Citerat av 1 — sidan ett ideellt bevarande av kulturarv och å andra si- dan en blind kommersiellt värde. 43 Peter Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna. Student-. Historiebruk och kulturarv under tidigmodern reformation och modern revolution.
Franska kurser göteborgbredare bild av Fallout-spelvärldens historiebruk och historiekultur. angripa frågor som berör kulturarv eller historiebruk i digital teknik eller datorspel.63.

Kulturarv  Kursen diskuterar olika former av historiebruk ur ett brett internationellt och kritiskt kulturarvsperspektiv, t ex frågor om globalt och lokalt kulturarv, nationalism  Detta är ett studiematerial, som bygger på en del av innehållet i Regionmuseets basutställning Tidernas Skåne. Materialet har sin grund i Lgr11s fokus på  Historiebruk-att använda det förflutna. P Aronsson Demokratiskt kulturarv?: nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker. A Alzén, P Aronsson.

skapa mening och handling för samtiden.10 Att utnämna något till kulturarv är ett specifikt historiebruk som pekar ut och politiskt sanktionerar den historia som 

, är professor vid Tema Q, Kulturarv och kulturproduktion, Lin-köpings universitet, där han särskilt ansvarar för forskningsområdet kulturarv och historie-bruk. De senaste publika ti onerna är Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets geografi, i samarbete med Lars Nilsson och Thord Strömberg, och Konsten att lära och viljan att uppleva 2004-03-08 Den här titeln finns inte längre kvar på biblioteket. Kulturarv och historiebruk. av Mikael Eivergård (Bok) 2005, Svenska, För vuxna Kursens syfte är att ge teoretiska och metodologiska verktyg för att hantera frågor om tillgängliggörande och brukande av kulturarv, praktiskt såväl som teoretiskt. Med utgångspunkt i teman kring historiebruk samt så kallad storytelling ger kursen ingångar till att bättre förstå hur teorier kan omsättas i konkret verksamhet på museer eller inom kulturarvsturism.

skapa mening och handling för samtiden.10 Att utnämna något till kulturarv är ett specifikt historiebruk som pekar ut och politiskt sanktionerar den historia som  Historiebruk Det nationella historieskapandet, dess perspektiv och urval, växer av historia och kulturarv kan analyseras med hjälp av begreppet ”historiebruk”. Kulturarv och historiebruk Aronsson, Peter Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Kulturarv och historiebruk.