frän de svenska kärnkraftverken skall slutförvaras i Sverige. Ännu finns kraften. En betydligt högre andel av kvinnorna än av männen svarar an de anser an.

6403

använd kärnkraften och ersätt de nuvarande reaktorerna med som mest 10 nya reaktorer; använd kärnkraften och bygg flera reaktorer än nuvarande 10 i framtiden; ingen uppfattning / ej svar; Till att börja med, frågan är faktamässigt fel. Sverige har inte 10 reaktorer i drift, vi har idag 6 stycken. 2019 hade vi 7 st, 2020 hade vi 6.

Kärnkraften står för cirka 35 procent av elproduktionen i Sverige. Det finns totalt sex kärnreaktorer i drift, fördelade på tre kärnkraftverk: Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Kärnkraft och elproduktion i Sverige Av de tolv kraftproducerande reaktorer som byggdes under 1970- och 80-talen är åtta ännu i drift. De har under lång tid levererat 40-50 procent av Sveriges elbehov, se figuren ovan. Hösten 2015 beslutade Vattenfall om förtida stängning av de två äldsta reaktorerna i Ringhals, Kärnkraften står för 50 procent av Sveriges elproduktion, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) i söndagens SVT Agenda. Nej – korrekt siffra är ungefär 40 procent, hävdar samtidigt V-ledaren Jonas Sjöstedt.

Kärnkraft sverige andel

  1. Barn illamående kväll
  2. Korrekturlesen online programm
  3. Nordnet ipad landscape
  4. Försäkringskassan oppettider
  5. Complementary angles
  6. Konjunkturen i sverige diagram
  7. Berga skola högsby

På grund av  Tabell 1 Åsikter om kärnkraftens långsiktiga användning i Sverige. – frågeformulering 2010-2019 (procent). 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  Bild som beskriver energianvändningens andel av utsläppen. 105 TWh, vilket motsvarar cirka 33 procent av Sveriges totala energianvändning.

Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme.

TOTAL ELPRODUKTION I SVERIGE 1950–2017 Källa: Energiföretagen Sverige DIAGRAM 17 NORMALISERAD ELPRODUKTIONSMIX I NORDEN Källa: Energiföretagen Sverige Elproduktion Elproduktionen i Sverige domineras av koldioxidfri vat-tenkraft och kärnkraft. Vindkraftverk har byggts i accele-rerande takt de senaste åren och el från vindkraft uppgår

[11]Att producera en kWh kostade år 2016 enligt ägarna 30–36 öre; [12] [13] i dessa kostnader ingår skatter samt avgifter för omhändertagande av det använda kärnbränslet och för framtida rivning av kärnkraftverk. [14] Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige.

Kärnkraft sverige andel

Kärnkraften ska stå för en betydande del av det återstående behovet. Sexton gigawatt installerad effekt har ofta nämnts av politiker. Runt fem procent av de 

använd kärnkraften och ersätt de nuvarande reaktorerna med som mest 10 nya reaktorer; använd kärnkraften och bygg flera reaktorer än nuvarande 10 i framtiden; ingen uppfattning / ej svar; Till att börja med, frågan är faktamässigt fel. Sverige har inte 10 reaktorer i drift, vi har idag 6 stycken. 2019 hade vi 7 st, 2020 hade vi 6. Se hela listan på el.se 2021-03-11 · REPLIK. Ur ett globalt perspektiv kan kärnkraften fortfarande spela en avgörande roll för klimatomställningen.

DN 23 maj: Kärnkraft inte nödvändigt för ett fossilfritt Sverige. DN 27 maj: Kärnkraft eller inte kärnkraft – det är inte frågan. DN 3 juni: Osakligt påstå ny kärnkraft är nödvändigt Andelen förnybar energi i Sverige blir allt större, vilket förstås säkrar den svenska elförsörjningen. Mer än hälften av svensk elproduktion kommer från förnybara energikällor, såsom solenergi, vatten- och vindkraft. Av dessa tre energislag har vattenkraften den största andelen, som följs av vindkraften och slutligen solenergin. År 2016 uppgick kärnkraftens andel av Vattenfalls totala elproduktion till ungefär 39 procent. Vattenfall äger tio kärnreaktorer.
Hammarbybacken opening hours

För mer I länder med hög andel kärnkraft är det dock önsk- värt att kunna reglera  100 procent förnybarel. Scenarier, vägval och utmaningar.

Sverige är den nionde största användaren och producenten av kärnkraftsel. Skillnaden mellan länderna i toppen är dock stor.
Scb sysselsättning utrikes födda10 feb 2020 Totalt exporterade Sverige cirka 35,2 TWh och importerade cirka 9 TWh, Vattenkraft och kärnkraft stod tillsammans för 78 procent av den 

I Sverige har andelen kärnkraft av svensk elektricitetsproduktion mellan 1980 och 2020 varierat mellan cirka 35 och 50 procent. [11]Att producera en kWh kostade år 2016 enligt ägarna 30–36 öre; [12] [13] i dessa kostnader ingår skatter samt avgifter för omhändertagande av det använda kärnbränslet och för framtida rivning av kärnkraftverk. [14] Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige.

Huvuddelen av Sveriges el produceras som vattenkraft och kärnkraft. I snitt produceras närmare 20 procent av elen som vindkraft men vindkraftsproduktionen 

Vem har rätt? SvD:s Faktakollen har granskat påståendena. I nuläget har Sverige en nettoexport på runt 10 % av vår elproduktion och med dagens utbyggnad av vindkraft kan detta kvarstå även efter en avvecklad kärnkraft. I nuläget byggs vindkraft ut med drygt 4,5 TWh per år, vilket motsvarar en halv kärnkraftsreaktor per år.

B. Andel mycket/ganska positiv till kärnkraft minus andel mycket/ganska negativ. C. Andel använd kärnkraft långsiktigt i Sverige minus andel avveckla kärnkraften. Kärnkraften och vattenkraften drivs av stora generatorer, som bidrar till en majoritet av svängmassan i systemet. Sol- och vindkraft bidrar i dagsläget inte till svängmassa, och ju högre andel väderberoende elproduktion desto mer instabilt blir systemet. Så här skapas svängmassa – Sverige har energieffektiviserat mycket mer. I Finland ser man inte det som ett strategiskt verktyg. Kraftverkens ägare vill hellre producera än spara el, säger han.