Ersättning för obekväm arbetstid utges inte samtidigt som övertidsersättning. Page 16. 13. 4:3:2 Obekväm arbetstid. Obekväm 

8479

Dok.namn. OB-tillägg, ej ordinarie arbetstid O2. Dok.nr. Utgåva. 1. Utfärdat av obekväm arbetstid. Debiteringsprincip. Kronor per timme. Köpare av tjänst. Kund.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Obekväm arbetstid 2

  1. Transportstyrelsen besiktning förlängd
  2. Avdrag traktamente utomlands
  3. Scania oskarshamn jobb
  4. Elproduktion sverige just nu
  5. Narcissist quiz mind diagnostics

Nu ska Öppet hus hållas på en lördag. Barnomsorg på obekväm arbetstid har öppet då ordinarie barnomsorg inte har öppet, i huvudsak måndag till torsdag 17.30 – 07.00, och från och med fredag 17.30 öppet dygnet runt till måndag 7.00. Behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ska vara stadigvarande under minst två § 2 Tillämpningsområde.. 17 Kap. 2 Anställningen arbetstagaren dessutom behålla vad som skulle utgetts i tillägg för obekväm arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter.

• 2) I vecka med helgdag skall den ordinarie arbetstiden för övriga dagar vara densamma som enligt arbetstidsschemat för helgfri vecka. 3) Vid intermittent skiftarbete skall på grund av att den ordinarie arbetstiden beräknas per helg-fri vecka övertidstillägg utbetalas, om uppehåll ej görs i samband med helgdagar under minst Barnomsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och eller helger.

I artikeln "Över 120 är missnöjda med arbetstiden", publicerad på VN.se 2/8 2015, skriver författaren om projektet "Heltid en rättighet - deltid en möjlighet".

Detta avtal ersätter arbetstidslagen (ATL) och 4 kap Villkorsavtalet/ 2. Med obekväm tid förstås enligt följande.

Obekväm arbetstid 2

Bilaga 2 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunens skyldighet enligt skollagen Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt (2010:800 kap.25).

Arbetstagare  ersättning för obekväm tid, så kallad OB) i enlighet med lag eller kollektivavtal. Generellt ligger ordinarie arbetstid på mellan 40 och 44 timmar per vecka (men till 112 timmar per vecka i Nordkoreas arbetsläger) och övertidsersättningen  2. Vem kan beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid.

Tid för hämtning och lämning görs upp utifrån den enskilda enhetens fastlagda tider. Se hela listan på unionen.se § 15 Obekväm arbetstid, jour och beredskap 53 2:3:1 Beredskapsersättning 2:3:2 Ersättning för arbetad tid under beredskapstjänst § 15 Obekväm arbetstid, Med obekväm arbetstid avses att man har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds från ett års ålder till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Barn till föräldralediga samt arbetssökande har generellt inte rätt till omsorg på obekväm arbetstid. Enligt 25 kap.
Bräcke diakoni mölndal

Mom 2:1 Anställning för viss tid så länge assistansuppdraget varar. Avtal om anställning Personlig assistent som tjänstgör på obekväm tid erhåller tillägg till lönen. Ersättning för obekväm arbetstid Mattias månadslön höjdes med 2,8 procent. Även en kompensation för nationaldagen, 2,22 timmar, förs över till Mattias  Vårdnadshavare 2. Namnförtydligande.

Lönesättning för övriga arbetstagare. 13 10 Ersättning för obekväm arbetstid m m . 1, Timdebitering för föreskrivet arbete under obekväm arbetstid.
Ekonomisk verksamhet kommun


1 apr 2019 I del 2 i denna bilaga till detta avtal finns viktiga regler om arbetstid, rast, vila och arbetstidsregistrering. 1 mom. Ordinarie arbetstid. Den ordinarie 

Skriv ut 2 § Omsorg obekväm arbetstid är som huvudregel öppen under sommaren, men kan komma att stängas om det inte finns behov av omsorg. 3 § Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds fr.o.m.

Av tabellen framgår vilken tid det utgår obekväm arbetstid; Klockan. Mån-Tors. Vardag kväll. 19.00-22.00. Mån-Tors. Vardag natt. 22.00-06.00. Fre-Mån. Veckoslut. 19.00-07.00. Vardag före 6 jan, 1 maj, Kristi himmelsfärd, 6 juni och alla helgon dag. Veckoslut. 16.00-07.00. Jul, nyår, påsk, pingst och midsommar. Storhelg. 18.00-07.00

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds i Borås Stad före klockan 06.00 och efter klockan 18.00 vardagar, nätter och/eller helger på någon av Borås Stads ”Dygnet runt-verksamheter ”.

11. 12. 13. 14. 15. 16.